02/11/17  Tin của trường  184
Hoạt động thể dục thể thao chào mừng ngày 20-11
 25/04/16  Tin của trường  352
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học An Dục.